Jak „przypiąć” Słownik do Atrybutu

Artykuł z zakresu Zarządzania Słownikami

Przypisywanie słownika do pola, które posiada już niezesłownikowany atrybut

Nie można przypisać słownika do pola, które jest już uprzednio wypełnione niezesłownikowaną wartością. Przy próbie dodania słownika pojawi się komunikat „Atrybut […] źródła danych […]używa wartości niesłownikowych”

Przykład:
1. Źródło danych Studzienki kanalizacyjne, w atrybucie Status posiada wartości:
Istniejący czynny
Istniejący
Istniejący nieczynny

2. Chcemy podpiąć słownik dla pola Status zawierający wartości:
Istniejący czynny
Istniejący nieczynny

W efekcie, podczas próby przypisania słownika, otrzymamy komunikat „Atrybut Status źródła danych Studzienki kanalizacyjne używa wartości niesłownikowych”

Rozwiązanie:
Sposób 1: sprowadzenie istniejących wartości do wspólnego mianownika ze słownikiem

Sposób 2: przygotowanie słownika zawierającego wszystkie wartości, które zostały już uzupełnione w atrybucie

 

 

Czy artykuł był pomocny?