Jak edytować dane przestrzenne?

Edytowanie danych, czyli:

 1. zmiana atrybutów istniejących Obiektów,
 2. zmiana geometrii istniejących obiektów,
 3. dodawanie nowych obiektów,
 4. usuwanie obiektów,

to jeden z podstawowych przypadków użycia Systemu. Niezależnie od tego, czy w Twojej bazie są tereny inwestycyjne, sieć wodociągowa, dane oświetleniowe, czy wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, edycja danych wygląda identycznie. Poniższy artykuł zawiera generalne uwagi odnośnie edycji danych oraz odniesienia do artykułów szczegółowych.

Zanim zaczniesz

 1. Edytować dane mogą jedynie Użytkownicy, który maja do tego odpowiednie Uprawnienia nadane przez Administratora.
 2. Edytować można w części Systemu dostępnej przez przeglądarkę oraz poprzez wtyczkę do programu QGIS. Sugerujemy, żeby proste edycje wykonywać przez przeglądarkę, natomiast duże, zaawansowane edycje wykonywać w QGIS. Dlaczego? Ponieważ jest to program desktopowy, z wieloma narzędziami usprawniającymi edycję.
 3. Narzędzia edycyjne nieco różnią się w zależności od Typu Geometrii
 4. Poniższe artykuły odnoszą się do Warstw Ogólnych. Warstwy z Modeli Danych mogą mieć inne procedury edycyjne. Te procedury są opisane w dokumentacji odpowiednich modułów.

Przypadki użycia:

 1. Jak dodać nowy obiekt do Warstwy Wektorowej: Punktowej?
 2. Jak dodać nowy obiekt do Warstwy Wektorowej: Liniowej?
 3. Jak dodać nowy obiekt do Warstwy Wektorowej: Poligonowej?
 4. Jak usunąć obiekt?
 5. Jak zmienić geometrię (kształt) obiektu?

Więcej opisów narzędzi edycyjnych znajdziesz w artykule nt. Panelu Narzędzi Edycyjnych

 

Czy artykuł był pomocny?