Jak dodać załącznik?

W celu dodania Załącznika:

 1. Zidentyfikuj Obiekt i otwórz jego Kartę Obiektu
 2. Na dole, w Panelu Relacji otwórz Listę Załączników
 3. Kliknij przycisk „Dodaj załącznik”
 4. W nowym oknie znajdują się dwie zakładki:
  1. Dodaj. Po kliknięciu przycisku „Wybierz plik” można wybrać plik z dysku
  2. Przypisz plik. Można odnaleźć i dodać jako załącznik plik już dodany (który już jest załącznikiem innego Obiektu). Dzięki temu nie dublujemy plików na dysku.
 5. Kliknij „Zapisz”

Masowe dodawanie załączników

W celu szybkiego dodania Załączników do wielu obiektów jednocześnie, należy:

 1. Dokonać Selekcji Obiektów 
 2. Wybrać narzędzie „Dodaj załączniki”
 3. Wybrać załącznik z dysku
 4. Kliknąć zapisz.

Czy artykuł był pomocny?