Jak dodać shapefile na mapę?

Streszczenie

Artykuł pokazuje w jaki sposób krok po kroku, do Systemu można dodać dane, które mamy w pliku shapefile.

Zadanie polega na:

 1. Utworzeniu nowego źródła danych poprzez import pliku shapefile
 2. Utworzeniu warstwy ogólnej na podstawie stworzonego w pkt. 1 źródła danych

Uwagi:

 1. Nowe źródło danych może dodać jedynie Użytkownik z prawami administratora. Jeżeli nie masz praw administratora, to znajdź najbliższego i poproś go o dodanie źródła danych do Systemu.

Warto wiedzieć wcześniej:

 1. Warstwy ogólne – czym różni się źródło od warstwy?

Instrukcja dla Administratora

 1. Przejdź do Panelu administratora → Dane przestrzenne. 
 2. Zaimportuj źródło danych.
 3. Przejdź do zakładki Warstwy.
 4. Kliknij Dodaj warstwę, a następnie wybierz Ze źródła.
 5. W nowym oknie w polu Źródła danych wybierz dodaną przez Ciebie warstwę shapefile, a następnie nadaj jej nazwę.
 6. Zatwierdź dodawanie warstwy klikając Dodaj.
 7. Ostatnim krokiem jest przeciągnięcie nowej warstwy z Dostępnych warstw do Warstw ogólnych, żeby możliwe było dodanie warstwy do mapy.

Co dalej?

 1. Jak nadać styl domyślny warstwie?
 2. Zarządzanie widocznością atrybutów w karcie obiektów.

 

 

 

Czy artykuł był pomocny?