Jak dodać nowy obiekt w warstwie wektorowej?

Zanim zaczniesz:

 1. Dodawać można tylko w warstwach, do których ma się prawa edycji
 2. Poradnik dotyczy tyko Warstw Ogólnych. Warstwy z Modeli Danych mogą zachowywać się inaczej.

Dodawanie nowego obiektu:

 1. Otwórz Tabelę Atrybutów warstwy, do której chcesz dodać obiekt.
 2. Narzędzie jest dostępne w Panelu narzędzi edycyjnych.
 3. Wybierz narzędzie „Dodaj nowy obiekt„. Dodawanie obiektu różni się zależnie od typu geometrii:
  1. Punkt:
  2. Linia:
  3. Poligon:
 4. Każdą edycję należy Zapisać.

 

Czy artykuł był pomocny?