Jak dodać shapefile na mapę?

Streszczenie

Artykuł pokazuje w jaki sposób krok po kroku, do Systemu można dodać dane, które mamy w pliku shapefile.

Zadanie polega na:

  1. Utworzeniu nowego źródła danych poprzez import pliku shapefile
  2. Utworzeniu warstwy ogólnej na podstawie stworzonego w pkt. 1 źródła danych

Uwagi:

  1. Nowe źródło danych może dodać jedynie Użytkownik z prawami administratora. Jeżeli nie masz praw administratora, to znajdź najbliższego i poproś go o dodanie źródła danych do Systemu.

Warto wiedzieć wcześniej:

  1. Warstwy ogólne – czym różni się źródło od warstwy?

Instrukcja filmowa dla Administratora

 

Co dalej?

  1. Jak nadać styl domyślny warstwie?
  2. Zarządzanie widocznością atrybutów w karcie obiektów.

 

 

 

Czy artykuł był pomocny?