Numeryczny Model Terenu (NMT)

Moduł poszerza podstawowe funkcjonalności Systemu o możliwości związane z wykorzystaniem danych wysokościowych do analiz.

  1. Narzędzie: Profil podłużny
  2. Narzędzie: przypisz wysokość do punktu. (plan na Q4 2022)
  3. Możliwość automatycznego wgrania numerycznego modelu rzeźby terenu do Systemu

Uwagi:

  1. Źródłem danych wysokościowych jest plik GeoTiff z NMT, który można pobrać za darmo z geoportal.gov.pl
  2. W najbliższej przyszłości planujemy dodanie możliwości korzystania z GUGIK NMT API

Czy artykuł był pomocny?