Jak dodać dane z CSV i TXT do QGIS

Artykuł przedstawia sposób w jaki do QGIS można dodać dane punktowe, które występują w postaci pary współrzędnych w pliku CSV lub TXT.

  1. Przygotowanie danych
  2. Wczytanie warstwy CSV

TODO_RS

Czy artykuł był pomocny?