Narzędzie eksport do CSV

Narzędzie pozwala na eksport obiektów z warstwy wektorowej, które są wyświetlone w tabeli atrybutów do pliku w formacie CSV (Comma Separated Values)

Po użyciu narzędzia na dysku Użytkownika zostaje zapisany plik zawierający wszystkie obiekty i atrybuty.

Nazwa pliku jest równa nazwie warstwy.

 

W celu eksportu obiektów należy:

  1. Otworzyć tabelę atrybutów dla wybranej warstwy.
  2. Wybrać interesujące nas obiekty (w przypadku nie zaznaczenia żadnego obiektu zostanie wyeksportowana cała tabela atrybutów).
  3. Wybrać „Opcje”, a następnie „Pobierz dane jako CSV”.

Czy artykuł był pomocny?