Zarządzanie symbolizacją warstwy (Menadżer symbolizacji)

Zarządzanie symbolizacją warstwy wektorowej odbywa się przez Menadżer Symbolizacji.

Menadżer Symbolizacji może być dostępny z kilku miejsc w Systemie.

  1. Zarządzanie listą warstw
  2. Lista warstw Panelu legendy

Przypadki użycia

  1. Ustawienie stylu obiektów
  2. Ustawienie stylu etykiet obiektów
  3. Zapis stylu do pliku
  4. Import stylu z pliku
  5. Zarządzanie biblioteką sygnatur
  6. Zarządzanie stylami do QGIS

Czy artykuł był pomocny?