Źródło danych

Źródło danych to podstawowa struktura przechowywania danych przestrzennych w Systemie.

  1. Źródło tworzymy poprzez import pliku lub poprzez ręczne stworzenie struktury
  2. Na podstawie źródła danych tworzymy warstwy.

Czytaj więcej.

Jak dodać shapefile na mapę?

Czy artykuł był pomocny?