Warstwa

Warstwa to podstawowa forma organizacji danych przestrzennych w GIS. To jedno z podstawowych pojęć w GIS.

W Systemie rozróżniamy

  1. Warstwa wektorowa
    1. Warstwa ogólna
    2. Warstwa z Modelu Danych
  2. Warstwa WMS

Z wielu warstw składa się mapa (wizualizacja kartograficzna).

Z pojęciem warstwy spotykamy się w następujących kontekstach:

  1. dodać warstwę na mapę – oznacza to dodanie kolejnych informacji na mapę
  2. warstwie można nadać symbolizację/styl – oznacza to sposób, w jaki dane mają się wyświetlać na mapie (kolory, wielkości itp.)

Czy artykuł był pomocny?