Panel Administracyjny: Słowniki

Sekcja Słowniki z Ustawień ogólnych, to miejsce, w którym możemy zarządzać Słownikami.

Dodawanie nowego słownika

W celu dodania nowego słownika należy:

  1. Przejdź do: Panel administracyjny -> Ustawienia -> Słowniki
  2. Kliknij „Dodaj słownik”
  3. W nowym oknie podaj Nazwę słownika
  4. Podaj typ danych
  5. Wypełnij wartości słownika
  6. Kliknij zapisz.
  7. Przypisanie słownika do konkretnego atrybutu odbywa się w Menadżerze źródeł danych

Edycja istniejącego słownika

W celu edycji istniejącego słownika:

  1. Kliknij w trzykropek przy nazwie słownika
  2. W otwartym oknie dodaj, usuń lub zmień wartość słownika
  3. Kliknij zapisz

Uwaga!

Jeżeli słownik jest połączony z danym atrybutem i jeżeli dana wartość jest użyta w atrybutach to nie można jej usunąć, bądź edytować. Trzeba najpierw usunąć te wartość z atrybutów obiektów.

Dlaczego tak?

Jest to spowodowane dbałością o spójność danych. Jeżeli zmienimy wartość w słowniku, ale w atrybutach zostaną stare wartości to utracimy spójność danych.

Przypisywanie słownika do pola, które posiada już niezesłownikowany atrybut

Nie można przypisać słownika do pola, które jest już uprzednio wypełnione niezesłownikowaną wartością. Przy próbie dodania słownika pojawi się komunikat „Atrybut […] źródła danych […]używa wartości niesłownikowych”

Przykład:
1. Źródło danych Studzienki kanalizacyjne, w atrybucie Status posiada wartości:
Istniejący czynny
Istniejący
Istniejący nieczynny

2. Chcemy podpiąć słownik dla pola Status zawierający wartości:
Istniejący czynny
Istniejący nieczynny

W efekcie, podczas próby przypisania słownika, otrzymamy komunikat „Atrybut Status źródła danych Studzienki kanalizacyjne używa wartości niesłownikowych”

Rozwiązanie:
Sposób 1: sprowadzenie istniejących wartości do wspólnego mianownika ze słownikiem

Sposób 2: przygotowanie słownika zawierającego wszystkie wartości, które zostały już uzupełnione w atrybucie

Przypisywanie kolorów do wartości słownikowych

Do każdej wartości słownika można przypisać kolor. W takim wypadku, wartość słownikowa w karcie obiektu będzie wyświetlała się w atrakcyjny sposób, który podniesie wartość informacyjną wyświetlanego atrybutu.

Przypisywanie zdjęć do wartości słownikowych

Funkcjonalność eksperymentalna: do każdej wartości można dopisać obraz, który będzie wyświetlał się zamiast wartości w karcie obiektu lub wizytówkach obiektów.

 

Czy artykuł był pomocny?