Relacje z innymi obiektami

W Panelu Relacji znajduje się zakładka o nazwie relacje. Pozwala ona na przypisanie dowolnych obiektów z innych warstw i stworzenie ich listy.

Jest to narzędzie ogólnego przeznaczenia, które można wykorzystać np. do:

  1. Przypisania przyłącza, do którego podłączony jest dany klient
  2. Przypisania przewodu, do którego przypisana jest służebność.

Relacja jest dwustronna, co oznacza, że w podłączonym obiekcie również wylistuje się obiekt, do którego został podłączony.

Czy artykuł był pomocny?