Panel projektów

Panel projektów to miejsce, w którym możemy zarządzać swoimi projektami.

Dostępne narzędzia:

  1. Dodaj nowy projekt – tworzy nowy, pusty projekt, któremu należy nadać nową nazwę.
  2. Zapisz projekt – zapisuje bieżące ustawienia (zoom, skalę mapy, konfigurację wczytanych warstw, symbolizacje warstw)
  3. Udostępnij projekt – umożliwia udostępnienie projektu (tylko do odczytu) innemu użytkownikowi Systemu
  4. Zmień nazwę projektu – zmienia nazwę projektu
  5. Usuń projekt – usuwa projekt z Systemu.

Czytaj również

  1. Jak skutecznie zarządzać projektami?

Czy artykuł był pomocny?