Narzędzie Zmień geometrię obiektu

Narzędzie dostępne z Panelu Narzędzi Edycyjnych.

Opis narzędzia
  1. Zaznacz obiekt narzędziem selekcji
  2. Kliknij „Zmień geometrię obiektu”
  3. Aktualnie znajdujesz się w trybie edycji obiektu – możesz zmienić zarówno jego geometrię, jak i wartości atrybutów
  4. Aby zmienić jego geometrię w zależności od jej typu:
    1. przenieś punkt w nowe miejsce
    2. przenieś węzły linii w nowe miejsce
    3. przenieś węzły poligonu w nowe miejsce

5. Kliknij 'Zapisz’, aby zachować nową geometrię

Czy artykuł był pomocny?