Narzędzie: zmień geometrię obiektu

Narzędzie znajduje się w Panelu Narzędzi Edycyjnych Tabeli Atrybutów.

Narzędzie pozwala na:

  1. przesunięcie punktu
  2. zmianę kształtu linii
  3. zmianę kształtu poligonu

Sposób użycia

  1. zaznacz obiekt,
  2. uruchom narzędzie
  3. przesuń punkt lub zmień kształt linii lub poligonu
  4. kliknij zapisz

Czy artykuł był pomocny?