Model danych

Model danych jest to zbiór Warstw Wektorowych i ich wzajemnych relacji atrybutowych i topologicznych (przestrzennych)

Czy artykuł był pomocny?