Atrybut opisowy

Atrybut Opisowy jest to opcja którą można ustawić w Menadżerze Struktury Atrybutów podczas edycji struktury.

Celem działania jest wybór atrybutu, na podstawie wartości którego identyfikowane będą obiekty w Systemie. Brzmi skomplikowanie, ale w prostszych słowach:

Jeśli mamy warstwę z lokalizacjami ulubionych restauracji i jednym z atrybutów jest nazwa, to po ustawieniu nazwy jako Atrybut Opisowy, po identyfikacji w górnej części Karty Obiektu zobaczymy nazwę zamiast domyślnego ID.

 


Atrybut opisowy powinien być unikalny i nie powinien być pusty.

Czy artykuł był pomocny?