GIS.Box

Narzędzie Generowanie Stref Fresnela

Narzędzie pozwala na wskazanie punktów (lokalizacji anten), obliczenie profilu wysokościowego pomiędzy lokalizacjami oraz obliczenie strefy Fresnela. Dokładne działanie narzędzia prezentuje animacja:  

Narzędzie analiza widoczności

Narzędzie analiza widoczności wykorzystuje Numeryczny Model Terenu (lub Numeryczny Model Pokrycia Terenu) do wykonania analizy polegającej na określeniu obszaru, z którego dany punkt jest widoczny (lub odwrotnie: określenia obszaru, który jest widoczny z danego punktu) Instrukcja użycia: Uruchom narzędzie Wskaż punkt centralny analizy Określ wysokość punktu nad powierzchnią terenu (to np. dla anten na masztach) …

Narzędzie analiza widoczności Read More »

Wyszukiwarka terenów inwestycyjnych

Narzędzie jest modułem dodatkowym (w wersji beta) pozwala na bardzo szybkie odnalezienie działek ewidencyjnych spełniających konkretne kryteria. Jak to działa? Narzędzie działa w oparciu o API i bazę danych stworzone i utrzymywane przez GIS Support, które nie jest częścią GIS.Box. Instrukcja Uruchom narzędzie Zaznacz obszar, który chcesz wyszukać Wskaż powierzchnię działki, która Cię interesuje Wybierz …

Wyszukiwarka terenów inwestycyjnych Read More »

Panel administracyjny: Warstwy

Panel Administracyjny -> Dane – > Warstwy to miejsce, w którym Administrator zarządza Warstwami Tu się dużo dzieje. Jest to miejsce, w którym Administrator: Zarządza warstwami wektorowymi, w szczególności Dodaje nowe Warstwy z źródeł danych Zmienia Ustawienia Warstwy Zarządza Kartą Obiektu Nadaje symbolizację domyślną warstwom ogólnym Zarządza warstwami WMS Dodaje Warstwy WMS do Systemu Zarządza …

Panel administracyjny: Warstwy Read More »

Panel administracyjny: Źródła danych

Panel Administracyjny -> Dane -> Źródła Danych to miejsce, w którym Administrator zarządza Źródłami Danych Przypadki użycia dla źródeł danych Import źródła danych Stworzenie nowego źródła w Systemie Zarządzanie listą źródeł danych

Wyszukiwarka terenów

Narzędzie w wersji beta. Narzędzie służy do szybkiego wyszukiwania działek ewidencyjnych spełniających określone kryteria: znajdują się w wybranym zasięgu spełniają kryterium powierzchni, oraz nie spełniają kryteriów wykluczających: Nie są pokryte lasami Nie należą do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nie należą do Agencji Mienia Wojskowego Nie leżą w Parku Narodowym, Krajobrazowym i nie są objęte Naturą …

Wyszukiwarka terenów Read More »

Jak rozwija się GIS.Box?

GIS.Box nieustannie się rozwija. O nowych funkcjonalnościach staramy się informować na blogu, w newsletterze oraz oczywiście w dokumentacji. Jak powstają nowe funkcjonalności GIS.Box? Oczywiście decydują o nich nasi obecni i przyszli klienci. Jesteśmy w stałym kontakcie z Użytkownikami i prowadzimy wiele rozmów sprzedażowych. To na podstawie sugestii Użytkowników tworzona jest “mapa drogowa” rozwoju GIS.Box. Jak …

Jak rozwija się GIS.Box? Read More »

Wskaźnik zasięgu wydruku

Wskaźnik zasięgu wydruku, pojawiający się w konfiguratorze wydruku jest orientacyjnym zakresem wydruku. Wraz z wzrostem powierzchni wydruku, mogą pojawić się odchylenia między wskaźnikiem, a fizycznym zasięgiem wydruku do pliku. Z czego wynikają odchylenia pomiędzy wskaźnikiem, a fizycznym wydrukiem? 1. Mapa w Panelu mapowym wyświetla się domyślnie w układzie współrzędnych Web Mercator (EPSG:3857). Układ stosowany przez …

Wskaźnik zasięgu wydruku Read More »

Pokaż wymiary

Narzędzie Karty Obiektu Narzędzie Pokaż Wymiary pozwala na wyświetlenie podstawowych wymiarów (dla wieloboku/poligonu) powierzchni, obwodu oraz wymiarów wszystkich segmentów. Wyświetlenie wymiarów można wyłączyć ponownie klikając w ikonę narzędzia. Wynik mierzenia można następnie wydrukować przy użyciu narzędzia Szybki wydruk (Wydruk standardowy nie ma tutaj zastosowania). Dla powierzchni jednostka wyświetla się: – m2, kiedy powierzchnia jest mniejsza …

Pokaż wymiary Read More »

Format GML (Geography Markup Language)

Format GML (Geography Markup Language) to język znaczników oparty na XML, który służy do opisywania danych geograficznych i przestrzennych. Jest on powszechnie stosowany w systemach informacji geograficznej (GIS) do przechowywania, wymiany i prezentacji informacji geoprzestrzennych, takich jak mapy, obiekty geograficzne i ich atrybuty. GML umożliwia opisanie geometrii, topologii, atrybutów, relacji przestrzennych i innych właściwości danych …

Format GML (Geography Markup Language) Read More »